İçeriğe geç →

Ekonomik Değerlendirme

 

29.12.2017

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklamış olduğu Kasım ayı Sınır Giriş-Çıkış istatistiklerine göre, Ekim ayında %22,16 artış gerçekleşen yabancı ziyaretçi sayısındaki yıllık değişim Kasım ayında %22,13 seviyesinde gerçekleşti ve artmaya devam ederek momentumunu korudu.

 

Kasım ayı verileri içerisinde öne çıkan hususlar

 

– İran’dan gelen turist sayısı, Kasım ayında yıllık %66,1 artarak 196.393’e yükselirken, gelen yabancı ziyaretçilerin milliyetlere göre dağılımında ilk sırada yer aldı.

 

– Alman turist sayısında 2017 Ekim ayında görülen yıllık %15,9’luk azalış ise azalarak Kasım ayında %11,7 seviyesine geriledi ve böylece 2015 yılı rakamlarının altında kalmaya devam etti (2017: 115.890, 2015: 258.613).

 

– Gürcistan’dan gelen turist sayısı Kasım ayında yıllık bazda %3,1 artarken, Bulgaristan’dan ve Rusya’dan gelen turist sayısı yıllık bazda sırasıyla %20,0 ve %48,1 artışlar gösterdi.

 

– Ekim ayında yıllık %2,8 artan Avrupa’dan gelen turist sayısı, Bulgaristan’dan gelen turist sayısındaki artışın desteğiyle Kasım ayında %12,44 artış kaydetti.

 

Kasım ayı toplam yabancı turist sayısında gerçekleşen yıllık %22,13’lük artışta baz etkisinin önemli bir etkisi olduğunu görüyoruz (2016 Kasım ayında yıllık %21,35’lik azalış kaydedilmişti). Ziyaretçi sayısının düşük olduğu sezonda olmasına rağmen Alman turist sayısındaki gerilemenin azalmış olması, Avrupa’dan gelen turist sayısındaki artışın yükselmiş olması ve toplam yabancı ziyaretçi sayısındaki yıllık artıştaki momentumun korunmaya devam etmesinden dolayı Kasım ayı verilerini olumlu buluyoruz. 

Ekonomik Değerlendirme – Dış Ticaret Dengesi

29.12.2017

‘Çekirdek’ açıktaki artış yavaşlıyor

 

Kasım ayında dış ticaret açığı, her ne kadar son iki aydır yavaşlama gösterip, beklentilerimizle aynı olarak 6,3 milyar dolara gerileme göstermiş olsa da (Eylül: 8,2 milyar dolar, Ekim: 7,3 milyar dolar idi), 12 aylık verilerde kümülatif açıktaki artış devam ediyor. 2016 sonunda 56,1 milyar dolar düzeyinde bulunan 12 aylık dış ticaret açığı bu yılın Kasım sonunda 73,1 milyar dolara ulaştı. Özellikle, Temmuz-Kasım dönemindeki hızlanış dikkat çekici. Haziran sonunda 12 aylık açık 58,9 milyar dolar seviyesindeydi.

 

 

Sözkonusu hızlanmada, altın ve petrol ithalatındaki artışın etkisi olmakla birlikte, altın ve petrol hariç dış ticaret açığının da, Haziran sonundaki 26,5 milyar dolardan Kasım sonunda 31,8 milyar dolara artış gösterdiğini ancak son ayda ivme kaybettiğini izliyoruz. Bu noktada, petrol fiyatlarındaki artışın son aylardaki hızla devam etmesini beklemediğimizden, enerji faturasındaki hızlanmanın 2018 yılında daha ılımlı boyutta kalması yönündeki öngörümüzü koruyoruz. Bu yıl 37 milyar dolar civarında bitirmesini beklediğimiz enerji faturasının (2016 yılında 27,2 milyar dolar idi), 2018 yılında 38,5 milyar dolar düzeyinde kalmasını bekliyoruz. Dış ticaret ve cari açık beklentilerimiz ise, 2017 için sırasıyla 75,2 milyar dolar ve 44,5 milyar dolar, 2018 için ise 78 milyar dolar ve 46 milyar dolar

 

 

Kasım dış ticaret verilerinin detaylarında, ihracattaki artışın hafif hızlanması ve ithalat artışının göreceli yavaşlamasıyla, ihracatın ithalatı karşılama oranının tekrar %69’un üzerine çıktığını (Eylül: %59,1; Ekim: %65,6 idi), 11 aylık dönemde de %68 olarak gerçekleştiğini izliyoruz. Ancak, geçen yılın %72’ye yakın oranının altında kaldığını da görüyoruz. 2018 yılında da %68 seviyesi civarında kalabileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan, altın ve enerji hariç ihracat/ithalat oranına baktığımızda, 2016 yılında %79,4 olan oranın bu yılın 11 aylık döneminde %81,6’ya yükseldiğini de gözden kaçırmıyoruz.

 

 

AB’ye euro bazlı ihracatta ise yılın ikinci yarısında toparlanma eğilimi sürmesine karşın, geçen yıla göre daha zayıf bir eğilim sözkonusu. 12 aylık verilerde yıllık artış oranı %6,5’e yükselirken (Ağustos: %5,9; Eylül: 6,0; Ekim: %6,3 idi), bir önceki yıla ait %7,7’nin altında kalıyor.

 

Kasım dış ticaret verileri doğrultusunda, yıllık cari açığın Kasım sonunda 43 milyar doların üzerine çıkmasını (Ekim sonunda 41,9 milyar dolar; 2016 sonunda 33,01 milyar dolardı); ancak takip eden dönemde, hem enerji maliyeti hem de büyüme ivmesinde beklenen yavaşlama nedeniyle, daha ılımlı bir seyir izleyebileceğini tahmin ediyoruz.

 

Ekonomik Değerlendirme – Enflasyon

03.01.2018

Yıllık enflasyonda düşüş devam edecek; ancak ilk yarıda ‘tek hane’ zor

 

Aralık ayında TÜFE %0,69 ile, %0,46’lık tahminimizin ve %0,5-0,6 civarındaki ortalama piyasa beklentisinin ılımlı oranda üzerinde gerçekleşti. Ancak, beklentilerin üzerinde gerçekleşen kısmının ağırlıklı olarak, beyaz eşya ve otomotivde gözlenen ve kurun son aylardaki değer kaybının gecikmeli etkileriyle ilgili olan artışlardankaynaklandığını; kurdaki son toparlanma hareketinin devam etmesi durumunda ise gelecek dönem için çok ciddi bir risk unsuru yansıtmadığını düşünüyoruz. Ayrıca, gıda fiyatlarının daha istikrarlı kısmı olan işlenmiş gıda enflasyonunda gözlenen yavaşlamayı da, hem kur görünümüne dair görüşümüzü destekleyici, hem de gelecek dönem enflasyon görünümü açısından rahatlatıcı buluyoruz. Bu çerçevede, yıllık enflasyonda geçen yılın Kasım sonundaki %12,98’den Aralık sonunda %11,92’ye iniş hareketinin, ilk tahminlerimize göre, Ocak ayında da benzer bir hızla devam edebileceğini düşünüyoruz. Yıl sonuna dair %8,7’lik tahminimizi de koruyoruz

 

Aralık enflasyonunun detaylarında iseişlenmiş gıda enflasyonu, taze sebze ve meyve kaynaklı baskı yaratmaya devam ederken; diğer işlenmemiş gıdada, özellikle et fiyatlarında devam eden düşüşlerin katkısıyla, daha ılımlı bir seyir sözkonusu. Güçlü bazın da etkisiyle, bu grupta yıllık enflasyon 4 puanlık düşüşle %15,55’e geriliyor. İşlenmiş gıda enflasyonunda ise, kurdaki iyileşmenin olumlu etkisiyle, aylık bazda %0,32’lik ılımlı yükseliş var. Böylece, tüm yıl boyunca hızlı bir yükseliş trendi içinde bulunan bu gruptaki yıllık enflasyonun 0,5 puanlık düşüşle %12,20’ye gerilediğini izliyoruz. Her ne kadar, toplam gıda yıllık enflasyonu %15,81’den %13,80’e gerilese de, 2018 sonuna ait %7’lik hedefe temkinli yaklaşmaya devam ediyoruz.

 

Giyimdeki mevsimsel düşüş ve altın fiyatlarındaki gerileme, Aralık enflasyonunda aşağı yönlü baskı yaratan unsurlar. Petrol fiyatlarındaki artışın hız kesmiş olması da, hem son enflasyon verileri hem de gelecek dönem açısından rahatlatıcı görünüyor.

 

 

Orta vadeli enflasyon görünümü açısından, hizmet enflasyonunda yıllık oranın önceki ayki gerilemesinin ardından %9,4 gibi yüksek seviyesinde kalmaya devam etmesi ve kritik ‘C’ çekirdek enflasyon göstergesinde yıllık oranın yükselişini sürdürmesini, para politikasında sıkı duruşun devam edebileceği yönünde yorumluyoruz.

 

 

Kategori: Diğer